Ιστορικό

1964

1964

Ίδρυση της εταιρίας κατασκευής εξαρτημάτων «Franz und Helmut Müller Metallwarenfabrikation OHG» στη Φρανκφούρτη

1965

1965

Κατοχύρωση μάρκας MÜPRO

1973

1973

Ίδρυση της θυγατρικής στη Γαλλία

1976

1976

Μετεγκατάσταση στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις στο Hofheim-Wallau, που παραμένει η κεντρική έδρα σήμερα

1977

1977

Ίδρυση θυγατρικών στις Κάτω Χώρες και την Αυστρία

1979

1979

Ανάπτυξη του κλιπ ασφαλείας MÜPRO, από το οποίο έχουν πωληθεί περισσότερα από 100 εκατ. τεμάχια μέχρι σήμερα

1987-1989

1987-1989

Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων στην κεντρική έδρα της εταιρείας

1989

1989

Διάθεση του MÜPRO OPTIMAL® στην αγορά, του πρώτου στηρίγματος σωλήνα με ασφαλή μηχανισμό κουμπώματος

1992

1992

Λήψη διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το σταθερό εξάρτημα στήριξης με αντικραδασμική προστασία MÜPRO PHONOLYT®

1995

1995

Πρώτη πιστοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας κατά τη σειρά προτύπων ISO 9000

1996

1996

Ίδρυση θυγατρικής στο Λουξεμβούργο

1998

1998

Ίδρυση θυγατρικής στην Ισπανία

1999

1999

Διάθεση στην αγορά του καταλόγου της MÜPRO σε μορφή CD με πρόγραμμα στατικών υπολογισμών

1999

1999

Διάθεση στην αγορά του συνδέσμου ταχείας σύνδεσης MPC για γρήγορη εγκατάσταση σε συνδυασμό με το σύστημα ραγών MPC

2001

2001

Διάθεση στην αγορά του συστήματος στερέωσης StaboFix® για αγωγούς υγιεινής και σωληνώσεις

2005

2005

Ίδρυση θυγατρικής στην Ουγγαρία

2006

2006

Ίδρυση θυγατρικών στη Ρωσία και το Ντουμπάι

2006

2006

Κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας για το σύνδεσμο ταχείας σύνδεσης MPR

2007

2007

Απορρόφηση του εμπορικού αντιπροσώπου στην Τσεχία

2007

2007

Ίδρυση της θυγατρικής στo Βέλγιο

2007

2007

Ίδρυση της MÜPRO Maritim με εξειδίκευση στα συστήματα στήριξης στη ναυπηγική

2010

2010

Διάθεση στην αγορά της σειράς μηχανημάτων της MÜPRO

2011

2011

Διάθεση στην αγορά του συστήματος πυροπροστασίας για οδεύσεις αγωγών

2012

2012

Δημιουργία του νέου διαδικτυακού καταστήματος MÜPRO

2013

2013

Εισαγωγή στην αγορά της καινοτόμου επιφανειακής επίστρωσης MÜPROtect

2013

2013

 Εξέλιξη του συστήματος ραγών της MÜPRO σε ολοκληρωμένη λύση