Προσυναρμολόγηση συγκροτημάτων

Προσυναρμολόγηση συγκροτημάτων

Συναρμολογούμε ολόκληρα συγκροτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες σας και τα παραδίδουμε στην ώρα τους απευθείας στο εργοτάξιο

Χάρη στην υπηρεσία προ-συναρμολόγησης MÜPRO CustomServ αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας τη γενική και στατική σχεδίαση, τη μετατροπή στις επιθυμητές διαστάσεις και τη συναρμολόγηση των επιμέρους εξαρτημάτων – με ακρίβεια και ταχύτητα, σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις οδηγίες σας. Η προμήθεια των έτοιμων κατασκευών γίνεται εγκαίρως για την τελική συναρμολόγηση, απευθείας στο εργοτάξιό σας.

Τα πλεονεκτήματά σας με μία ματιά

    Η υπηρεσία
  • CustomServ της MÜPRO σας επιτρέπει να εξοικονομείτε: χρόνο, προσωπικό, υλικά - και άρα χρήματα
  • Οι έμπειροι μηχανικοί μας διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα των εξαρτημάτων σας και μειώνουν το κόστος σχεδιασμού
  • Τα υπολειπόμενα υλικά (απορρίμματα) του εργοταξίου μειώνονται χάρη στην εξατομικευμένη προ-συναρμολόγηση σύμφωνα με το εκάστοτε έργο
  • Το κόστος επιτόπιας συναρμολόγησης υποχωρεί αισθητά και οι χρόνοι κατασκευής μειώνονται