Φέρουσα ικανότητα ραγών συστήματος

Φέρουσα ικανότητα ραγών συστήματος

Περίπτωση φόρτισης 1 Περίπτωση φόρτισης 2 Περίπτωση φόρτισης 3 Περίπτωση φόρτισης 4
 
Επιλέξτε ράγα στήριξης
Επιλέξτε τύπο ράγας
 
Καθορίστε το μήκος ράγας L [mm]
Επιλέξτε ένα τυποποιημένο μήκος
ή
εισάγετε ένα ειδικό μήκος

Επιτρεπόμενο φορτίο F [N]
με περιορισμό της κύρτωσης
χωρίς περιορισμό της κύρτωσης
Μέγιστη κύρτωση [mm]