Διαμήκης διαστολή

Διαμήκης διαστολή

Εξάρτημα  
Υλικό
Μήκος σε m

Θερμοκρασία [°C]
Ελάχιστη:
Μέγιστη:

Διαστολή [mm]
Γραμμική διαστολή