Τάση εφελκυσμού αγκυριών σε προβόλους

Τάση εφελκυσμού αγκυριών σε προβόλους

Απλός πρόβολος Στηριζόμενος πρόβολος
Τύπος κατασκευής
Μήκη κονσόλας L [mm]
Εισάγετε το φορτίο F ή το μήκος στήριξης Ls
ΦορτίοF [N]
Μήκος στήριξης Ls [mm]
Αποτέλεσμα - φορτίο εφελκυσμού αγκυριού
Fz [N]
Οριακό φορτίο προβόλου [N]