Φορτίο ντιζών

Φορτίο ντιζών

Τύπος σπειρώματος
Απόσταση φορτίου L [mm]
Επιτρεπόμενο φορτίο [N]