Φορτίο σωλήνων με σπείρωμα

Φορτίο σωλήνων με σπείρωμα

Τύπος σπειρώματος
Απόσταση φορτίου L [mm]
Επιτρεπόμενο φορτίο κάμψης [N]