Στήριξη βαρέων σωληνώσεων

Στήριξη βαρέων σωληνώσεων

Για τις βιομηχανικές κατασκευές και κατασκευές εγκαταστάσεων καθώς και για τις βαριές κτιριακές εγκαταστάσεις, η MÜPRO προσφέρει μία γκάμα από προϊόντα στήριξης βαρέων σωληνώσεων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς τους τομείς χρήσης. Τα προϊόντα στήριξης βαρέων σωληνώσεων κατασκευάζονται πάντοτε για κάθε ξεχωριστή παραγγελία και με βάση τις προτιμήσεις του πελάτη ως προς τα υλικά και τις ιδιότητες της επιφάνειάς τους. Εδώ μπορούν να συνδυαστούν διαφορετικά υλικά και μέθοδοι επεξεργασίας επιφανειών μεταξύ τους.

Εκτός από την κανονική έκδοση με θερμογαλβανισμένη επιφάνεια κατασκευάζουμε επίσης ασταρωμένες, βερνικωμένες και επιχρισμένες επιφάνειες. Στο πρόγραμμα προϊόντων μας έρχεται να προστεθεί ένα ειδικό σύστημα κλεμμών για την προσάρτηση σε χαλύβδινες κατασκευές χωρίς διατρήσεις και συγκολλήσεις. Για τη χρήση σε τομείς με υψηλές απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας, τα πλαίσια στήριξης βαρέων σωλήνων μπορούν να κατασκευαστούν και από ανοξείδωτο χάλυβα.