Αντικραδασμική προστασία

Αντικραδασμική προστασία

Οι ζημιές στο σύστημα αντικραδασμικής προστασίας αποδεικνύονται συχνά ως ιδιαίτερα δαπανηρά δομικά προβλήματα. Η MÜPRO διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις και συστήματα αντικραδασμικής προστασίας και ηχοπροστασίας. Χάρη στα χρησιμοποιούμενα υλικά και τον ιδιαίτερο τρόπο κατασκευής τους, τα προϊόντα μας πληρούν τις απαιτήσεις αντικραδασμικής προστασίαςσύμφωνα με τα πρότυπα DIN 4109 και VDI 4100. Τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται επίσης από την καταλληλότητά τους για διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας.

Είτε πρόκειται για την τοποθέτηση ενός στηρίγματος υδροσωλήνα είτε για ένα συγκρότημα όπως ένας λέβητας, μία αντλία ή μία συσκευή κλιματισμού και εξαερισμού: Η χρήση των συστημάτων αντικραδασμικής προστασίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό, επιτρέπει τη στερέωσή τους στην οροφή, τον τοίχο ή το δάπεδο χωρίς περιττό θόρυβο. Αλλά και η εγκατάσταση κατασκευών με ράγες ή αναρτημένων αεραγωγών χωρίς τη δημιουργία ηχογεφυρών είναι δυνατή χάρη στο αρθρωτό μας σύστημα και στην εφαρμογή μίας εξατομικευμένης λύσης από την γκάμα προϊόντων αντικραδασμικής προστασίας μας, με τεχνικά άρτιο και γρήγορο τρόπο.