Φέρον σύστημα MPT

Φέρον σύστημα MPT

Με το φέρον σύστημα MPT, η MÜPRO προσφέρει ένα αρθρωτό σύστημα στερέωσης υψηλής απόδοσης, το οποίο έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στις φέρουσες κατασκευές από τις εδραιωμένες στην αγορά ράγες συστήματος MPC/MPR αφενός και τις συμβατικές χαλύβδινες κατασκευές αφετέρου. Με αυτό το σύστημα εξασφαλίζεται η μεταβίβαση υψηλών φορτίων ή/και η γεφύρωση μεγάλων ελεύθερων ανοιγμάτων στο χώρο των βαρέων κτιριακών εγκαταστάσεων, της βιομηχανικής κατασκευής και της κατασκευής εγκαταστάσεων.

Το φέρον σύστημα MPT ενσωματώνεται απόλυτα στο σπονδυλωτό σύστημα της MÜPRO και επιτρέπει την προσθήκη όλων των υπολοίπων εξαρτημάτων εγκατάστασης και συστήματος. Ταυτόχρονα, η θερμογαλβανισμένη έκδοση των εξαρτημάτων εγγυάται μία υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία και διασφαλίζει έτσι την εύκολη χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.