Μονώσεις

Μονώσεις

Με τα προϊόντα μας καλύπτονται πλήρως οι διαφορετικές απαιτήσεις μόνωσης σωληνώσεων στον τομέα της υγιεινής, της θέρμανσης και του κλιματισμού. Εκτός από τις απλές μονώσεις για την αποφυγή σχηματισμού νερού συμπύκνωσης, η γκάμα μας περιλαμβάνει μονώσεις για σωληνώσεις θέρμανσης και ψύξης από διαφορετικά μονωτικά υλικά για την κάλυψη ακόμα και υψηλών απαιτήσεων. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρελκόμενων με υλικά συγκόλλησης και μονωτικές και συγκολλητικές ταινίες για την τελειοποίηση της στεγανοποιημένης μόνωσης, συμπληρώνει το πρόγραμμα προϊόντων μας.

Οι μονώσεις σωλήνων μας πληρούν τις απαιτήσεις όλων των σχετικών διατάξεων και οδηγιών. Έτσι μπορούν να μονωθούν αξιόπιστα κατά των απωλειών θερμότητας και ψύχους τόσο μεταλλικοί σωλήνες από χάλυβα, χαλκό και χυτοσίδηρο, όπως και πλαστικοί σωλήνες. Συμπληρωματικά, οι μονώσεις χρησιμεύουν στην αντικραδασμική προστασία, δηλ. στη μείωση της μετάδοσης του θορύβου στο περιβάλλον και συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας των επιφανειών με αποτέλεσμα την αυξημένη πυρασφάλεια. Σε σωληνώσεις ψύξης, οι μονώσεις σας προσφέρουν συμπληρωματική προστασία από το σχηματισμό νερού συμπύκνωσης και πάγου αλλά και από τη διάβρωση. Όλα τα προϊόντα έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις.