Θερμογαλβανισμένα προϊόντα

Θερμογαλβανισμένα προϊόντα

Η MÜPRO προσφέρει μία ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων με θερμογαλβανισμένη (εμβαπτισμένη σε ψευδάργυρο) επιφάνεια που χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση σε εξωτερικούς χώρους. Ο θερμογαλβανισμός διαφέρει από το γαλβανισμό ή τη θερμή επιψευδαργύρωση λόγω του μεγαλύτερου πάχους της στρώσης και της στεγανότητας της επικάλυψης, προσφέροντας έτσι έναν υψηλότερο βαθμό αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Ο θερμογαλβανισμός των εξαρτημάτων διεξάγεται σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και διατάξεις και συνεπάγεται για τον πελάτη ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά τη χρήση αυτών των προϊόντων. Η γκάμα των θερμογαλβανισμένων προϊόντων περιλαμβάνει το φέρον σύστημα MPT, τα προϊόντα στήριξης βαρέων σωληνώσεων, τις ράγες συστήματος MPC, τις κονσόλες MPC, τα στηρίγματα σωλήνων και τα εξαρτήματα εγκατάστασης και συμπληρώνεται από το σύστημα πινακίδων ML για την ολοκληρωμένη σήμανση δικτύων σωληνώσεων σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.