Σταθερά εξαρτήματα στήριξης / Ελεύθερα εξαρτήματα στήριξης

Σταθερά εξαρτήματα στήριξης / Ελεύθερα εξαρτήματα στήριξης

Τα σταθερά εξαρτήματα στήριξης σωλήνων της MÜPRO χαρακτηρίζονται από την απορρόφηση υψηλών θλιπτικών δυνάμεων και την αποτελεσματική μεταβίβασή τους, π.χ. κατά τη χρήση τους ως σημεία στήριξης καθοδικών σωλήνων ή για ανοδικούς αγωγούς. Το υλικό και η κατασκευή των σταθερών εξαρτημάτων στήριξης επιτρέπουν ταυτόχρονα τη μείωση του θορύβου κατά έως και 40 dB. Ακόμα και σε μικρότερες κατηγορίες φορτίου προσφέρουμε εξαρτήματα για σταθερά εξαρτήματα στήριξης σωλήνων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο για την εγκατάσταση σε τοίχους, οροφές ή δάπεδα. Για τη μόνωση των εξαρτημάτων στήριξης ψυκτικών σωλήνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι καταξιωμένοι ξύλινοι δακτύλιοί μας με την αποτελεσματική θερμομονωτική δράση τους.

Τα ελεύθερα εξαρτήματα στήριξής μας μπορούν να αντισταθμίσουν απρόσκοπτα τη διαμήκη διαστολή διαφόρων τύπων σωλήνων λόγω μεταβαλλόμενης θερμοκρασίας, ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούνται για τη στερέωση πλαστικών σωληνώσεων ή μεγάλων χαλυβδοσωλήνων. Η τεχνικά άρτια εγκατάσταση, οι ποικίλες δυνατότητες χρήσης και η προσαρμοσμένη διαδρομή μετατόπισης αποτελούν περαιτέρω πλεονεκτήματα των ελεύθερων εξαρτημάτων στήριξης της MÜPRO.