Προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα

Προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα

Στους τομείς που παρουσιάζουν υψηλές απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας, όπως π.χ. σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, στη χημική βιομηχανία ή στη βιομηχανία τροφίμων, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για στοιχεία στήριξης από αντιδιαβρωτικό, ιδιαίτερα ποιοτικό υλικό, όπως ανοξείδωτο χάλυβα.

Το πρόγραμμα προϊόντων μας από ανοξείδωτο χάλυβα περιλαμβάνει από αγκύρια και ράγες εγκατάστασης έως εξαρτήματα στερέωσης και στηρίγματα σωλήνων. Αλλά και στους τομείς με ειδικές προδιαγραφές υγιεινής, τα προϊόντα μας από ανοξείδωτο χάλυβα είναι ιδανικά για την τεχνικά άρτια κάλυψη όλων των αναγκών στήριξης.