Αγκύρια

Αγκύρια

Για τις διάφορες εφαρμογές στους τομείς της υγιεινής, της θέρμανσης και του κλιματισμού σας προσφέρουμε μία συλλογή από εγκεκριμένα ή ελεγμένα αγκύρια, τα οποία φροντίζουν για την ασφαλή προσάρτηση των ραγών εγκατάστασης, των στηριγμάτων σωλήνων και των εξαρτημάτων εγκατάστασης στον κύριο όγκο της κατασκευής. Η ποικιλία εύχρηστων αγκυριών που προσφέρουμε είναι τόσο πλούσια, όσο και το φάσμα των υλικών μας: διαθέτουμε μεταλλικά και πλαστικά αγκύρια, χημικά αγκύρια για τη στήριξη σε σκυρόδεμα και άλλα πληρωτικά κατασκευαστικά υλικά χωρίς την άσκηση εκτατικών δυνάμεων ή αγκύρια με ελεγμένη αντιπυρική ή αντικραδασμική προστασία. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας διαθέτουμε και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για εγκατάσταση σε τοίχο, σε δάπεδο ή σε οροφή, εμείς σας προσφέρουμε τα σωστά αγκύρια καθώς και τα κατάλληλα εργαλεία εγκατάστασης και τοποθέτησης για μία στερέωση που συμμορφώνεται με τις νόμιμες απαιτήσεις.