Σήμανση

Σήμανση

Το σύστημα σήμανσης της MÜPRO επιτρέπει την τυποποιημένη σήμανση των σωληνώσεων και αεραγωγών και μπορεί ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα άλλα πεδία εφαρμογής. Οι πινακίδες, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε διάφορα χρώματα και υλικά, μπορούν να εμφανίζουν εξατομικευμένο κείμενο και να είναι εγχάρακτες ή τυπωμένες με ανεξίτηλο υλικό για μεγάλη διάρκεια ζωής. Έτσι μπορούν να περιλαμβάνουν, πέρα από την προβλεπόμενη τεχνική περιγραφή, και ένα εταιρικό λογότυπο ή στοιχεία διεύθυνσης.

Το σύστημα σήμανσης συνοδεύεται από διάφορα παρελκόμενα και εξαρτήματα εγκατάστασης για τη γρήγορη και σταθερή στερέωση των πινακίδων στο αντικείμενο. Διάφορα επιμέρους εξαρτήματα της σειράς προϊόντων σήμανσης είναι διαθέσιμα και από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε τομείς με υψηλές απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας.