Αντικραδασμική προστασία

Αντικραδασμική προστασία

Τα αντικραδασμικά προϊόντα μας ανακόπτουν τη μετάδοση των κραδασμών στην πηγή τους

Η προστασία από το θόρυβο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απαιτήσεις για τα κτίρια κατοικιών και γραφείων. Ο θόρυβος επηρεάζει την υγεία και την ευεξία μας. Αυτό ισχύει όχι μόνο για θόρυβο παρατεταμένης διάρκειας ή υψηλών συχνοτήτων. Ακόμα και ο συντομότερος ή χαμηλότερης συχνότητας θόρυβος μπορεί να εκληφθεί ως εξαιρετικά επιβαρυντικός για την ηρεμία και τη συγκέντρωση. Οι ζημιές στο σύστημα αντικραδασμικής προστασίας αποδεικνύονται γι' αυτό το λόγο συχνά ως ιδιαίτερα δαπανηρά δομικά προβλήματα, τα οποία μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση των κατάλληλων προϊόντων αντικραδασμικής προστασίας.

Με τα στοιχεία αντικραδασμικής προστασίας της MÜPRO επιτυγχάνεται η μόνωση των δυνητικών πηγών κραδασμών και των σωληνώσεων που μεταδίδουν τους κραδασμούς, από τον κύριο όγκο της κατασκευής. Έτσι αποτρέπονται οι ηχογέφυρες και η μετάδοση του θορύβου περιορίζεται στην πηγή της. Ακόμα και σε μεγάλα φορτία ή σε κραδασμούς υψηλής έντασης, το πρόγραμμα προϊόντων αντικραδασμικής προστασίας μας προσφέρει τα κατάλληλα εξαρτήματα που βοηθούν στην επίλυση σχεδόν όλων των προβλημάτων αντικραδασμικής προστασίας και στήριξης στον τομέα των κτιριακών εγκαταστάσεων. Από την απλή στήριξη και τα εξαρτήματα στήριξης σωληνώσεων έως τη στήριξη μικρών και μεγάλων συγκροτημάτων: για κάθε ξεχωριστή περίπτωση έχουμε την κατάλληλη λύση.

Η MÜPRO σας υποστηρίζει κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των μέτρων που εξασφαλίζουν στα έργα σας την ιδανική αντικραδασμική προστασία.