Χώροι ελεγχόμενου περιβάλλοντος

Χώροι ελεγχόμενου περιβάλλοντος

Το πρόγραμμα προϊόντων μας είναι διαθέσιμο και για χώρους ελεγχόμενου περιβάλλοντος

Σε πολλούς τομείς της σύγχρονης βιομηχανίας, οι χώροι ελεγχόμενου περιβάλλοντος έχουν αποκτήσει σήμερα μία ιδιαίτερη σημασία, π.χ. στην κατασκευή ημιαγωγών, στην τεχνολογία οπτικής και λέιζερ, στην εναέρια και διαστημική τεχνολογία, στις βιοεπιστήμες, στην ιατρική έρευνα και στην παραγωγή τροφίμων και φαρμάκων.

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα του προγράμματός μας καθώς και τα ειδικά εξαρτήματα και οι συγκολλημένες κατασκευές με μήκος έως 6 m συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για χώρους ελεγχόμενου περιβάλλοντος της κλάσης 7 του DIN EN ISO 14644-1 (= Κλάση 10.000 σύμφωνα με το US-FED Standard 209 D).

Σχεδιασμός

Ενσωματώνουμε τις απαιτήσεις σας για τους χώρους ελεγχόμενου περιβάλλοντος στην παραγωγική διαδικασία

Επιφάνειες

Προσφέρουμε υλικά με αντιδιαβρωτική προστασία και επικαλύψεις κατάλληλες για χώρους ελεγχόμενου περιβάλλοντος

Συσκευασία

Λαμβάνουμε υπόψη μας τις επιθυμίες σας, από την επιλογή των πρώτων υλών έως τη συσκευασία