Αίτηση απασχόλησης στη MÜPRO

Αίτηση απασχόλησης στη MÜPRO

Γίνετε μέλος μίας επιχείρησης με παράδοση και με μέλλον. Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για απασχόληση σε εμάς! Εδώ θα βρείτε μερικές συμβουλές και υποδείξεις σχετικά με την αίτηση απασχόλησής σας στη MÜPRO.

Η διαδικασία αίτησης απασχόλησης στη MÜPRO

Σας παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε τα έγγραφα της αίτησης απασχόλησής σας είτε μέσω της online πλατφόρμας αιτήσεων απασχόλησης είτε μέσω e-Mail. Η ηλεκτρονική υποβολή μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε την αίτησή σας ταχύτερα. Ωστόσο, φυσικά και θα χαρούμε να λάβουμε την αίτησή σας ταχυδρομικά. Σας παρακαλούμε να μας τη στείλετε στην ταχυδρομική μας διεύθυνση.

Όλες οι αιτήσεις απασχόλησης που λαμβάνουμε εξετάζονται προσεκτικά από το τμήμα προσωπικού μας σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα. Σας παρακαλούμε να δείξετε κατανόηση για το γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής απαιτεί κάποιο χρόνο. Θα επικοινωνήσουμε το ταχύτερο δυνατό μαζί σας και θα σας κοινοποιήσουμε την κατάσταση της αίτησής σας. Συμβουλή: Μία αίτηση απασχόλησης που υποβάλλεται με πλήρη στοιχεία ευθύς εξ' αρχής βοηθάει στην αποφυγή της χρονοβόρας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων ή εγγράφων και συμβάλλει έτσι στην ταχύτερη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μία τηλεφωνική συνέντευξη μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα της προσωπικής μας επικοινωνίας, κατά την οποία θα σας γνωρίσουμε σύντομα και θα διευκρινίσουμε τυχόν συμπληρωματικές ερωτήσεις. Εάν σας προσκαλέσουμε για μία πρώτη προσωπική συνομιλία, αυτή διεξάγεται κατά κανόνα στην κεντρική έδρα της MÜPRO στο Hofheim-Wallau. Συνήθως πρέπει να παρευρίσκεται ένας εκπρόσωπος από το αρμόδιο τμήμα και ένας εκπρόσωπος από το τμήμα προσωπικού. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσετε τη MÜPRO, ενώ εμείς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε μία εντύπωση για εσάς ως πιθανό εργαζόμενο. Μία δεύτερη προσωπική συνομιλία με τη συμμετοχή της διεύθυνσης αποτελεί τη βάση της απόφασης πρόσληψης. Ανάλογα με την εκάστοτε θέση, η διαδικασία μπορεί να συνοδεύεται από μικρά τεστ (γραπτό ή και online τεστ).

Τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης απασχόλησής σας

Όσο περισσότερες σχετικές πληροφορίες έχουμε στη διάθεσή μας για την υποψηφιότητά σας, τόσο το καλύτερο. Μία αίτηση απασχόλησης πρέπει να αποτελείται από μία επιστολή, ένα βιογραφικό και τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης των επαγγελματικών προσόντων.

Η επιστολή

Η επιστολή αποτελεί τη βάση μίας αίτησης απασχόλησης και περιλαμβάνει τα εξής:
  • Τη θέση εργασίας, για την οποία εκδηλώνετε ενδιαφέρον (σε αυθόρμητες υποψηφιότητες, τον τομέα): Είτε πρόκειται για e-mail, είτε για ταχυδρομική αίτηση, το θέμα πρέπει να περιλαμβάνει τη συντομογραφία της θέσης (π.χ. VMA SH ή MA DSA) από την αγγελία. Αυτό μας διευκολύνει πάρα πολύ κατά την καταγραφή και διαβίβαση της αίτησής σας.
  • Προσωπικά κίνητρα, λόγοι υποβολής αίτησης απασχόλησης: Πρέπει να προκύπτει σαφώς το γιατί ενδιαφέρεστε για αυτήν τη θέση στη MÜPRO και γιατί θεωρείτε ότι είστε το απόλυτα κατάλληλο άτομο για να καλύψει αυτήν τη θέση.
  • Νωρίτερη δυνατή ημερομηνία έναρξης απασχόλησης: Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τυχόν υπάρχουσες προθεσμίες κοινοποίησης της παραίτησής σας στο σημερινό σας εργοδότη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις λάβουμε υπόψη μας στο πλαίσιο της διαδικασίας.
  • Αναμενόμενη αμοιβή: Είναι απαραίτητο να μας αναφέρετε ποια αμοιβή αναμένετε, προκειμένου να μπορούμε να επεξεργαστούμε την αίτηση απασχόλησής σας! Σας παρακαλούμε να αναφέρετε το επίπεδο του ετήσιου μικτού μισθού που αναμένετε χονδρικά. Είναι αυτονόητο ότι θα εξετάσουμε αυτό το στοιχείο αντικειμενικά, σύμφωνα με τα επαγγελματικά σας προσόντα και την κενή θέση

Το βιογραφικό σας σημείωμα

Χρειαζόμαστε επίσης ένα βιογραφικό σημείωμα σε μορφή πίνακα με πλήρεις και σωστές αναφορές μηνών (π.χ. 01/2010 έως 03/2011) και τους επαγγελματικούς σταθμούς της ζωής σας, συνήθως από την ολοκλήρωσης της σχολικής εκπαίδευσης και έπειτα. Αλλά και η γονική περίοδος, περίοδος ανεργίας, κτλ. αποτελούν ενδιαφέρουσες περιόδους και πρέπει να αναφέρονται στο βιογραφικό – μόνο έτσι θα είμαστε σε θέση να αποκτήσουμε μία συνολική εικόνα.

Έγγραφα τεκμηρίωσης επαγγελματικών προσόντων

Μέσω σχετικών αποδεικτικών εγγράφων όπως:
  • απολυτήρια,
  • συστάσεις εργοδοτών
  • πιστοποιητικά και επαγγελματικά προσόντα
ολοκληρώνετε την αίτηση απασχόλησής σας. Σας παρακαλούμε να μας στείλετε, εάν είναι δυνατό, μόνο ένα αρχείο με όλα τα συνημμένα έγγραφα της αίτησής σας σε μορφή PDF ή Word. Έτσι θα μας διευκολύνετε κατά την επεξεργασία της αίτησης απασχόλησής σας.

Αυθόρμητη υποψηφιότητα

Οι αιτήσεις απασχόλησης από ενθουσιώδεις υποψηφίους με επαγγελματικά προσόντα είναι ευπρόσδεκτες ανά πάσα στιγμή. Αυτό που είναι σημαντικό στις αυθόρμητες υποψηφιότητες, είναι το να είναι διατυπωμένες με πληροφοριακό τρόπο. Σας παρακαλούμε να αναφέρετε οπωσδήποτε για ποιους τομείς ή/και θέσεις ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα και γιατί είστε κατάλληλος/-η για αυτόν τον τομέα.
Εάν θεωρήσουμε την αίτησή σας ενδιαφέρουσα, αλλά δεν μπορούμε να σας προτείνουμε κάποια κατάλληλη θέση τη συγκεκριμένη στιγμή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου (εφόσον συμφωνείτε) να σας συμπεριλάβουμε στη λίστα υποψηφίων και ενδεχομένως να σας αξιοποιήσουμε σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό μπορεί να συμβεί αρκετά γρήγορα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αρμόδιος επικοινωνίας για αιτήσεις απασχόλησης στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

Η ομάδα προσωπικού μας βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Είτε στείλτε μας ένα σχετικό e-mail στη διεύθυνση personalmanagement@muepro.de είτε καλέστε μας από τις 8:00 έως τις 17:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες. Για να συνδεθείτε με τα κεντρικά, καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό +30 211 100 60 60.