Μαθητευόμενοι

Μαθητευόμενοι

epsilon;ς προοπτικές εξέλιξης.

Δεν έχετε ολοκληρώσει ακόμα τις σπουδές σας και ενδιαφέρεστε για πρακτική άσκηση; Τότε θα βρείτε στο πόρταλ ενδιαφερόμενων όλες τις πληροφορίες για τις τρέχουσες προκηρυχθείσες θέσεις πρακτικής άσκησης.

Περιμένουμε με χαρά την αίτησή σας!